Gyda på Kvie

 
 
Snorre skriver i sine kongesagaer, - Kong Harald (Harald Hårfagre) sendte sine menn etter en pike som het Gyda, datter til kong Eirik fra Hordaland, hun var i Valdres hos en mektig bonde til oppfostring. Harald ville ha henne til frille, for hun var vakker, men nokså stor på det. Da sendemennene kom dit hun var, kom de fram med sitt ærend for henne; hun svarte som så var at hun ville ikke kaste bort sin møydom på å ta til mann en konge som ikke hadde større rike og styre over enn noen få fylker; "og jeg syntes det er underlig," sier hun, "at det ikke fins noen konge som vil vinne hele Norge og bli enekonge over det, slik som kong Gorm i Danmark eller Eirik i Uppsala." Gyda fikk det jo som hun ville og Harald samlet Norge til ett rike.

Historien om Gyda på Kvie ble dramatisert på Høre Samfunnshus påsken 2001 (bildet under).

gyda

 

Gyda spilles her av Borgny Kvien (oppe til venstre), mens Harald Hårfagre spilles av Geir Kongslien (oppe til høyre).

 Se flere bilder av skuespillet.